Wojskowe Biuro Emerytalne w Szczecinie
Druki

Druki do pobrania

Oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu.

Pobierz (Word)

Pobierz (pdf)

Oświadczenie o zamiarze osiągania przychodu przez emeryta (rencistę)

Pobierz (Word)

Pobierz (pdf)

Zaśwadczenie o wysokości osiągniętego przychodu (nie dotyczy rent rodzinnych)

Pobierz (Word)

Pobierz (pdf)

Zaśwadczenie o wysokości osiągniętego przychodu w rozbiciu miesięcznym

Pobierz (Word) Pobierz (pdf)

Oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania na terenie innych krajów europejskich

Pobierz (Word)

Pobierz (pdf)

Komplet druków o przyznanie renty rodzinnej

Pobierz (Word)

Pobierz (pdf)

Oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz o sytuacji materialnej

Pobierz (Word)

Pobierz (pdf)

Wniosek o odstąpienie, zmniejszenie lub zawieszenie potrąceń z tytułu nienależnie pobranego świadczenia

Pobierz (Word)

Pobierz (pdf)

Zmiana konta bankowego

Pobierz (Word)

Pobierz (pdf)

Wniosek o zasiłek pogrzebowy

Pobierz (Word)

Pobierz (pdf)

Wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Pobierz (Word)

Pobierz (pdf)

Wniosek o wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego

Pobierz (Word)

Pobierz (pdf)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości pobieranej emerytury/renty

Pobierz (Word)

Pobierz (pdf)

Wniosek o skierowanie do wojskowej komisji lekarskiej

Pobierz (Word)

Pobierz (pdf)

Wniosek o przyznanie dodatku weterana

Pobierz (Word)

Pobierz (pdf)

Wniosek o doliczenie okresów do wysługi emerytalnej Pobierz (Word) Pobierz (pdf)
Wniosek o wypłatę świadczenia niezrealizowanego Pobierz (Word) Pobierz (pdf)
Wniosek o zwrot kosztów przewozu urządzeń domowych i przeprowadzki Pobierz (Word) Pobierz (pdf)


Druki do pobrania - fundusz socjalny

Wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego

Pobierz (Word)

Pobierz (pdf)


Druki do pobrania - nowozwolnieni

Wniosek o emeryturę- rentę wojskową

Pobierz (Word)

Pobierz (pdf)

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Pobierz (Word)

Pobierz (pdf)

Wykaz dokumentów

Pobierz (Word)

Pobierz (pdf)

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego

Pobierz (Word)

Pobierz (pdf)


Druki do pobrania - przekwalifikowanie zawodowe

 Wniosek i oświadczenie Pobierz (Word)  Pobierz (pdf)
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych