Wojskowe Biuro Emerytalne w Szczecinie
Kontakt

Lokalizacja

Wojskowe Biuro Emerytalne
ul. Głowackiego 5
70-238 Szczecin
www.wbeszczecin.wp.mil.pl
e-mail: wbeszczecin@ron.mil.pl

 Wykaz telefonów

Punkt

Numer telefonu

Punkt Obsługi Interesantów
  • przyjmowanie dokumentów, wystawianie zaświadczeń, udzielanie wyjaśnień oraz weryfikacja dokumentów złożonych przez żołnierzy po zwolnieniu
    z zawodowej służby wojskowej
  • weryfikacja wniosków o świadczenia z funduszu socjalnego
  • rekonwersja - weryfikacja wniosków, dokumentów oraz rozliczanie pomocy
    w ramach przekwalifikowania zawodowego
261 452 266
261 452 472
261 452 367
261 452 462
  • sprawy z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego
261 452 474
Pozostałe komórki organizacyjne
Uposażenia 12-sto miesięczne
(obsługa wypłaty uposażeń po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej, wystawianie zaświadczeń, dokonywanie potrąceń z uposażenia)
261 452 465

Sekretariat Dyrektora

261 452 479
261 452 409-fax

Zastępca Dyrektora

261 452 481

Główny Księgowy

261 452 482

Kierownik Sekcji Administracyjno - Personalnej

261 452 469

Kancelaria biura

261 452 467
261 452 267-fax


Obsługa Akt Emerytalno - Rentowych - sprawy bieżące

 

 

UWAGA!
Przy wyszukiwaniu odpowiedniego numeru telefonu dla okreslonego świadczenia należy brać pod uwagę TYLKO DWIE OSTATNIE CYFRY POSIADANEGO NUMERU ŚWIADCZENIA (przed ukośnikiem), np.: nr świadczenie 12545/1 - tel. 261 452 457; 17501/1 - tel. 261 452 452
Dwucyfrowa końcówka numeru świadczenia Numer telefonu

00-07

261 452 452

08-15

261 452 441

16-24

261 452 368

25-32

261 452 451

33-41

261 452 459

42-49

261 452 457

50-57

261 452 262

58-66

261 452 475

67-74 261 452 473
75-82 261 452 476
83-90 261 452 456
91-99 261 452 265
Przyznawanie świadczeń
parzysta końcówka numeru 261 452 471
nieparzysta końcówka numeru 261 452 464

Godziny przyjmowania interesantów

Dni tygodnia

Godziny

Poniedziałek

od 8.00 do 18:00

Wtorek - Piątek

od 8.00 do 15:15

W sprawie skarg i zażaleń Dyrektor WBE przyjmuje
w każdy poniedziałek w godzinach: 11.00 - 14.00

 

ORGANY NADRZĘDNE I ODWOŁAWCZE

ORGAN NADRZĘDNY

Organem nadrzędnym dla Wojskowych Biur Emerytalnych jest:
Departament Spraw Socjalnych MON
Al. Niepodległosci 218
00-911 Wraszawa

 

ORGANY ODWOŁAWCZE

1) W zakresie świadczeń emerytalno- rentowych
Organem odwoławczym od decyzji Dyrektora WBE jest:
Sąd Okręgowy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Małopolska 17
70-952 Szczecin

2) W zakresie świadczeń pieniężnych przysługujących przez okres roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej
Organem odwoławczym od decyzji Dyrektora WBE jest Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON:
adres:
Departament Spraw Socjalnych MON
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

3) W zakresie przekwalifikowania zawodowego
Organem odwoławczym od decyzji Dyrektora WBE jest Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON:
adres:
Departament Spraw Socjalnych MON
Al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych