Wojskowe Biuro Emerytalne w Szczecinie
Przepisy
06.09.2017
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
03.08.2016
W tej sekcji zamieszczone zostały przepisy dotyczące zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i ich rodzin
11.02.2015
W tej sekcji znajdują się przepisy dotyczące funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów wojskowych
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych